هرگونه افشاء مربوط به اختراع ،حق مخترع را درثبت اختراع از بین خواهد برد، بنابراین قبل از ارائه هرگونه مقاله و یا افشاء جهت بهره برداری از حقوق ابداعات باید اقدام به ثبت اختراع نمود.

مخترعین محترم دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به منظور دریافت امتیاز ثبت اختراع، ضروری است اطلاعات اختراع خود را بر اساس گواهی ثبت اختراع صادر شده، در سامانه جامع اطلاعات پژوهشی (بهسان) وارد نمایند.

مخترعین محترم دانشگاهی ضروری است پس از دریافت گواهی اختراع، جهت پیگیری و دریافت تأییدیه علمی وزارت بهداشت جهت بهره مندي از مزایای ثبت اختراعات در آیين نامه های ارتقاي هيئت علمي (ویژه اساتید)،  استعداد درخشان (ویژه دانشجویان)و نخبگي به دفتر مالکیت فکری نوآوری های سلامت دانشگاه مراجعه فرمایند.

پیوندهای پرکاربرد
          
 
 
 
 
 
 
 


           
                               
                         

منوی اصلی

  دفتر ثبت مالکیت فکری نوآوری های سلامت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به عنوان یکی از مراجع استعلام اداره ثبت اختراعات قرار گرفته است و افرادی که مایل به پرکردن اظهارنامه ثبت اختراع جهت دریافت گواهی ثبت اختراع از اداره ثبت اختراع کشور رادارند میتوانند این دفتر را به عنوان مرجع استعلام انتخاب نمایند.

  خبر

  راهنمای ثبت داخلی اختراع

  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
  http://iripo.ssaa.ir

  راهنمای ثبت اختراع.docx  پیوندها

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0